PROFESIONÁLNE PREKLADY

Spolupracujeme s profesionálnymi prekladateľmi, ktorí pre Vás preložia odborné i laické texty článkov, či celých kníh a to v 12 jazykoch (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština sú samozrejmosťou, z ďalších jazykov je to napr. polština, gréčtina, hebrejština, ruština).