KONGRESY A EVENTY

Zabezpečíme prípravu výstavných kongresov tak, aby ste sa o nič nemuseli starať a prišli na hotový stánok a po kongrese mohli pokojne odísť domov. Pripravíme doplnkové aktivity na stánok, ktoré pritiahnu klientov a zvýraznia Vašu komunikáciu, vr8tane sk[sen7ch hostesiek. Postaráme sa o prípravu a dopravu materiálov, občersvenie, vhodné upomienkové predmety, kvízy, tomboly ap.